Bamunkumbit

Nog te adopteren

Studenten:
Boeken:

477 studenten
0 boeken

Deze school wacht met spanning af of zij geadopteerd kunnen worden omdat zij graag willen deelnemen aan het programma. De ouderraad en de leraren zijn erg actief en de hele gemeenschap heeft laten zien de school te willen steunen met een deel van de schoolboeken.