Blog Post – Anouk gaat naar Afrika en neemt mee

mei 3, 2019

 

De afgelopen 5 jaar woonde ik in Afrika. Vanaf dit jaar ook weer meer in Nederland. Dat kan omdat de lokale organisatie in Oeganda dit jaar op eigen benen staat. Dat vraagt dan ook een hele andere rol van mij in Afrika. ​Met trots hebben we de dagelijkse begeleiding vanuit Nederland in Oeganda afgerond. Met nieuwe energie richt ik mij op deze nieuwe fase: een been in Afrika en een been in Nederland. In Nederland richt ik me op het verder ontwikkelen van onze organisatie en het verbinden van meer mensen, bedrijven en organisaties aan Knowledge for Children om ons werk in Afrika mogelijk te maken. In Afrika richt ik mij op de supervisie en ondersteuning van de lokale organisaties. Ondersteuning om zowel de lokale organisaties als het programma verder te laten excelleren.

Hoe bereid ik me daarop voor? Ik ga naar Afrika en neem mee…

Onmisbaar is mijn boekje waarin ik gesprekken en gedachten uit werk maar in mijn koffer zitten ook altijd nieuwe boeken ter inspiratie. Deze keer “Deep Democracy”, het thema van ons volgende evenement en tevens het boek dat jij ook krijgt als je je aanmeldt voor de workshop. Daarnaast “Humble inquiry” waarin Edgar H. Schein de kunst van het vragen in plaats vertellen uitlegt. Hoe je met oprechte en nieuwsgierige vragen een relatie bouwt met elkaar. Een kunst die ik als leidinggevende van nature heb toegepast in Afrika en nu graag wil overdragen aan het team in Oeganda. De sleutel tot het succes van het programma van Knowledge for Children is namelijk niet dat wij vertellen wat een school nodig heeft maar met hen in gesprek gaan over wat ze nodig hebben en dan samen proberen dat te realiseren.

Elke term organiseer ik in overleg met Disan, de Country Director, trainingen voor het team om hun vaardigheden te blijven ontwikkelen. Een training voor de managers en Disan zelf op basis van wat nodig is. Ik breng de theorie voor het gehele team in waarop Disan het team vervolgens coacht en waar ik hem in begeleid. Meeste trainingen gaan over leiderschap. Op de vraag hoe iedereen zichzelf op dit moment als leidinggevende zag, kreeg ik prachtige antwoorden over de definitie van leiderschap. Dat gaf mij de input die nodig was om te realiseren dat reflectie op het leiderschap voor het team nog een stap te ver was. Om dit op termijn mogelijk te maken, heb ik mezelf vooral als voorbeeld gebruikt in de training. Ik beschreef mezelf aan de hand van de ketting die ik op dat moment om had waar een parel aan hing. Een parel begint als een foutje. Het is immers een korreltje zand dat per ongeluk in de schelp van een oester beland. De oester pakt dit aan om er een prachtige parel van te maken. Zo sta ik als leidinggevende in het leven: laten we iets moois maken van onze fouten. Fouten maken we tenslotte allemaal. Dat is niet erg, de kunst is ervan te leren. En dus is het belangrijk die te bespreken met elkaar. In de meeste Afrikaanse culturen niet vanzelfsprekend en daarmee een moeilijk traject. Daarom is het steeds van belang geweest dat ik me kwetsbaar opstel. Aan de hand van fouten die ik de afgelopen 5 jaar heb gemaakt en die het team zich nog levendig kan herinneren, hebben we in de laatste training besproken wat we daarvan kunnen leren en betere leiders kunnen worden. Ik heb de training afgesloten door aan te geven dat we deze trainingen vooral doen om van onze fouten te leren en dat het het allerbelangrijkste is dat we onszelf aan het einde van elke dag in de spiegel recht aan kunnen kijken. De volgende training staat voor de deur en daarom heb ik deze keer spiegels voor iedereen meegenomen. Reflecteren helpt ons om sterker te worden als mens, als leidinggevenden en als organisatie. Mede aan de hand van de theorie humble inquiry heb ik een nieuwe workshop ontwikkeld voor het team. Letterlijk en figuurlijk spiegelen is het thema.

De helft van mijn tijd besteed ik in Afrika. Naast het erop toezien dat het programma goed wordt uitgevoerd en het geld van onze sponsoren goed wordt besteed, zijn dit soort trainingen de hoofdmoot van mijn werk in Afrika. Iets waar ik energie van krijg! Ik hou ervan uit te puzzelen wat nodig is, daar iets voor te ontwerpen en vervolgens van te mogen genieten om onze teams steeds zich te zien ontwikkelen. Die lessen breng ik graag terug naar Nederland waar ik de andere helft van mijn tijd aan besteed. Om mensen, bedrijven, foundations te inspireren en te verbinden aan het prachtige werk dat Knowledge for Children in Afrika doet. Door de lessen van Afrika te delen in Nederland op allerlei verschillende manieren waar je steeds meer over terug zult zien op onze website, social media etc.

Samen het verschil maken en daadwerkelijk impact hebben, daar geloof ik in en ga ik graag met je over in gesprek!