Naar de kinderen toe nu de scholen dicht zijn tijdens Covid19!

februari 8, 2021

Van Januari 2021 tot en met April 2021 gaat verder gewerkt worden aan de verdere uitrol van het Livelihood Project dat van September tot en met December 2020 is gestart. Dit project is opgezet en ontworpen door het team in Oeganda om tijdens de Corona periode toch bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. In het tweede deel kunnen wij dankzij een al onze ervaringen van vorig jaar en een mooie financiële bijdrage veel meer families en een tweede dorp bereiken.

Gezinnen zullen bezocht worden in de community waarbij er samen met de kinderen en ouders bekeken gaat worden welke “home schooling activities” mogelijk blijven. Hierbij zullen vanzelfsprekend de strikte Corona voorwaarden in acht worden genomen.

Wij kijken er naar uit om in veranderende omstandigheden toch onze bijdrage te leveren!