Over ons

Geschiedenis

Maimo Jacob en ArnoldKnowledge for Children in Kameroen is in 2005 opgericht door  Arnold Roozenbeek en Maimo Jacob.

Tijdens zijn vrijwilligersperiode in Kameroen realiseerde Arnold zich dat er op de basisscholen nog heel veel duurzaam aan het onderwijs te verbeteren was. Vaak zijn er bijvoorbeeld vaak geen schoolboeken aanwezig. Samen met gepensioneerd onderwijsinspecteur Maimo Jacob uit Kameroen is het schoolboeken project ontstaan. Maimo wilde graag iets doen voor zijn land en gemeenschap en heeft een uitgebreide kennis van de problemen op de scholen in dit gebied. Ook constateerde hij dat scholen die de lokale gemeenschap achter zich hebben staan succesvoller zijn en dat de lokale gemeenschap vaak bereid is om ook in de scholen te investeren.
Deze principes; werken vanuit de Afrikaanse behoefte, werken aan een gemeenschap rondom de scholen en werken op basis van co-investing zijn de ruggengraat van alle Knowledge for Children activiteiten.

Samen met Wilco Wolfs heeft Arnold in 2006 Knowledge for Children in Nederland opgericht om fondsen te kunnen werven voor de Afrikaanse organisatie(s).

Knowledge for Children Oeganda is in 2013 opgericht. Caphas Mugabi (de huidige voorzitter) heeft samen met Arnold Roozenbeek in 2012 de basis gelegd voor deze oprichting.

In Kenia is Knowledge for Children met de eerste partner gestart in 2017. Helaas heeft de corona-crisis de plannen voor Kenia bemoeilijkt, momenteel staan deze plannen ‘on hold’.

In Kameroen woedt momenteel een burgeroorlog, ook daar staan de activiteiten momenteel ‘on hold’.

Visie

In onze visie moet ieder kind in de wereld goed onderwijs krijgen, omdat een kind dan bewuster eigen keuzes kan maken.
Dit leidt tot een zelfredzamer en (gelijk)waardiger leven.
Om deze visie kracht bij te zetten is KforC tien jaar geleden gestart met het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s in Afrika. Inmiddels heeft KforC met haar programma’s 259 scholen en bijna 400.000 leerlingen in Oeganda, Kameroen en Kenia bereikt en heeft zij veel ervaring hoe programma’s op de meest duurzame manier op te zetten.

Missie & Strategie

Missie

Het ontwikkelen van duurzame onderwijsprogramma’s in ontwikkelingslanden waarbij ons unieke co-investing model zorgt voor zelfredzaamheid en gelijkwaardigheid van de school en de gemeenschap t.o.v. KforC.

Strategie

Om onze missie te bewerkstelligen zijn vier strategische pijlers van belang:

  1. Zelfredzaamheid: Binnen 3 jaar kunnen de scholen en de lokale gemeenschap op eigen benen staan en het 3-jarige programma zelfstandig voortzetten.
  2. Financiële gelijkwaardigheid: KforC enerzijds en stakeholders in en om de school in Afrika anderzijds betalen in de eerste 3 jaar allebei de helft van de kosten van de schoolboeken.
  3. Holistische 3 stappenbenadering: Alle stakeholders worden bij ons programma betrokken door het unieke 3 stappenprogramma: schoolmanagement, ouderraad, leraren, ouders, kinderen, gemeenschap, lerarenopleiding, lokale overheid en uitgeverijen.
  4. Lokale betrokkenheid: Goede (financiële) monitoring en transparantie van projecten vindt plaats door de lokale betrokkenheid van zowel stakeholders als de eigen lokale organisatie.

Drie Stappen (Programma’s):

Voor de implementatie van de 4 strategische pijlers werkt Knowledge for Children met een holistische 3 Stappenmodel (Programma’s) waarbij alle drie de stappen essentieel zijn voor een goed resultaat met beter kwalitatief onderwijs op de scholen. Deze 3 stappen worden 3 jaar lang uitgevoerd in samenwerking met de scholen. Na deze 3 jaar is de school zelf in staat om de stappen in de school te continueren.

1. School- en Leesboeken met het co-investingmodel: Schoolboeken voor de belangrijkste vakken Engels, Lokale taal, Rekenen en Maatschappijleer en leesboeken (bv Nijntje) in mobiele boxen waarmee leesgroepjes worden opgezet om “fun to read” te stimuleren.

2. Training voor leraren: Het doel hierbij is om beter en vooral interactiever les te geven.

3. Leiderschapstrainingen: Voor leiders in de gemeenschappen om duurzaamheid van onderwijsprojecten te creëren.

Co-Investing Concept

In het co-investing concept betalen belanghebbende scholen (ouders en overheden) voor 3 jaar mee aan de boeken daarna continueren de scholen het aantal boeken zelfstandig. Wij stimuleren dit lokale leiderschap, omdat (financiële) gelijkwaardigheid tussen Nederland, Oeganda, Kameroen en Kenia ons uitgangspunt is. Na 3 jaar is elke school en haar gemeenschap in staat om het boekenbestand en het onderwijs zelf te organiseren.

(Financiële) Monitoring, Evaluatie en Resultaten

Door ons concrete 3-jarige programma en de betrokkenheid en professionaliteit van onze eigen lokale organisaties vindt een goede (financiële)monitoring en evaluatie van onze projecten plaats en kan KforC gestructureerde en transparante output leveren. Daarnaast worden de fondsen, indien gewenst, naast de half jaar en jaar rapportages van de projecten regelmatig op de hoogte gehouden van de output van de programma’s. Voor iedere school is er een uitgebreid overzicht van het 3-jarige programma met een overzicht van de planning en de outputs van de programma’s.

Deze gestructureerde en transparante benadering heeft er inmiddels voor gezorgd dat Knowledge for Children tot en met 2020 in Kameroen, Kenia en Oeganda op 259 scholen bijna 400.000 kinderen heeft bereikt en samen met de schoolgemeenschap ruim 191.600 schoolboeken heeft gekocht.

Politieke Situatie Kameroen en Oeganda

In de Nederlandse media verschijnen met regelmaat negatieve berichten over politiek, beleid en conflict in zowel Kameroen als Oeganda. Deze berichtgeving kan bij mensen de vraag oproepen of het verstandig is om in deze landen te investeren.

Knowledge for Children investeert in scholen, de gemeenschap rond een school en daarmee in de kinderen die van de school gebruik maken. Knowledge for Children is er van overtuigd dat deze aanpak bijdraagt aan een sterkere ‘civil society’, bredere democratische waarden, betere kansen voor het individu en daarmee aan een goede duurzame, inclusieve ontwikkeling.

Knowledge for Children blijft de situaties op de voet volgen en gaat in principe door met de activiteiten.
Omdat de burgeroorlog in Kameroen een bepaald veiligheidsrisico voor scholen en K4C Kameroen inhield, zijn deze activiteiten echter wel opgeschort.