Ons 3 stappen model

Voor de implementatie van de 4 pijlers werkt Knowledge for Children met een holistische 3 stappen benadering waarbij alle drie de stappen essentieel zijn voor een goed resultaat met beter kwalitatief onderwijs op de scholen. Deze 3 stappen worden 3 jaar lang uitgevoerd in samenwerking met de scholen. Na deze 3 jaar is de school zelf in staat om de stappen in de school te continueren.

Programma 1: School- en leesboeken met Co-Investing Concept

In het Co-Investing concept betalen Afrikaanse ouders en overheden de helft van de kosten voor boeken. Dit creëert financiële gelijkwaardigheid met fondsen vanuit Knowledge for Children Nederland. De scholen voelen zich hierdoor erg betrokken en verantwoordelijk voor het gebruik van de boeken en de kwaliteit van hun onderwijs.

Het programma bestaat uit:

  • 2 kinderen hebben na 3 jaar samen toegang tot 4 schoolboeken voor de vakken; Taal, Engels, Wiskunde, Social Studies. Alleen scholen die meebetalen doen mee met het programma.
  • Bij de start van het programma wordt er per school 5 dagen, verdeeld over 2 maanden, een Sensitization training gegeven aan de gemeenschap. Hierdoor ontwikkelt KforC draagvlak en geeft ze financiële voorlichting hoe er moet worden bijgedragen aan het programma.
  • Vele meetings met lokale overheidsfunctionarissen voor en tijdens programma
  • Verbeteren leescultuur en leesplezier stimuleren met leesclubs en mobiele leesboxen, waarin leesmateriaal zit met verhalen, stripboeken en spelletjes om te leren lezen.

Programma 2: Verhogen kwaliteit van onderwijs met training voor leraren

Om de kwaliteit van het onderwijs en effectief gebruik van boeken te verhogen worden trainingen voor leraren en aankomende leraren gegeven. Interactief lesgeven en samenwerken met lokale onderwijsexperts is essentieel. Wij hebben hierbij een samenwerking met de Oegandese Pabo opleiding (PTC) om zoveel mogelijk gebruik te maken van de lokaal aanwezige kennis en expertise.

Het programma bestaat uit:

● Trainingen voor leraren op de scholen en aankomende leraren op de lerarenopleiding over omgang met de boeken en interactief lesgeven.
● On the job coaching van leraren in de klas (opvolging van bovenstaande trainingen).
● Training en coaching wordt gegeven in samenwerking met de Oegandese lerarenopleiding.

Programma 3: Leiderschap

Lokale Leiders die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van scholen in de dorpen zijn essentieel voor goed onderwijs op de langere termijn. Lokale leiders zijn vaak leden van ouderorganisaties, het schoolmanagement of bijvoorbeeld het hoofd van een school. Met goede lokale leiders is ons complete 3 stappenmodel afgerond.

Leiderschapstrainingen voor sleutelpersonen rondom scholen om leiders in de gemeenschappen te identificeren om duurzaamheid van de programma’s te creëren:
• Trainingen in Basis Leiderschap, Projectmanagement en Fondsenwerving.
• Advies over inkomens genererende projecten rond een school (b.v. schooltuintjes).

Sleutelpersonen in het leiderschapsprogramma worden geselecteerd met een focus op:
• Parent and Teacher Association (PTA): de ouderraad van de school
• School Management Comité (SMC): het schoolmanagement van de school
• Primary Teacher College (PTC): de lerarenopleiding en begeleiders voor de scholen

Co-investment

Knowledge for Children heeft voor de boeken een uniek Co-investing concept, waarmee op basis van financiële gelijkwaardigheid in 3 jaar tijd een schoolbibliotheek wordt opgebouwd. Dit betekent dat zowel Knowledge for Children enerzijds vanuit Nederland als de ouders, scholen en de lokale overheid in Oeganda anderzijds de helft van de kosten voor de boeken betalen. Knowledge for Children zal de gemeenschappen en de scholen ondersteunen met de opzet van inkomens genererende projecten waarmee de eigen bijdrage ook langdurig verkregen kan worden na de 3 jaar van het concept.