Ons Team

Knowledge for Children Nederland heeft een vrijwillig bestuur net als Knowledge for Children Oeganda en Knowledge for Children Kameroen. Alle 3 organisaties zijn zelfstandig, maar volgen hetzelfde drie-stappen-model en hebben dezelfde (co-investing) aanpak.

Nederland             

Medewerkers   


 Arnold Roozenbeek –  Managing Director

arnold@knowledgeforchildren.org

Pasfoto_Arnold_Aug2015

“In 2005 ben ik met Maimo Jacob in Kameroen begonnen. Onze ervaringen hebben we meegenomen bij de start in Oeganda begin 2013. Het 3 stappenplan met Co-investing concept en het leiderschapsmodel is verder uitgewerkt in Oeganda en Kenia en het blijkt nog beter te werken dan in Kameroen. Ik ben heel erg blij met de duurzame resultaten die we in Kameroen, Oeganda en Kenia bereiken. Dit alles samen met mede oprichters Maimo Jacob en Caphas Mugabi en hun teams. Het is heel mooi en inspirerend als je samen met deze Afrikaanse mensen dezelfde droom nastreeft en elkaar daarin ook goed aanvoelt, aanvult en culturen combineert. Dit verbindt ons. Deze verbinding is er ook als je de inspirerende en krachtige oogopslag van ouders, kinderen en leraren meemaakt als wij met boeken of een ander programma op hun scholen komen. Woorden heb je dan niet nodig om de belangrijke impact te kunnen voelen en ervaren”.


Maria Osterholt – Coördinator Kenia

kenia@knowledgeforchildren.org

“Mag ik mij even voorstellen, ik ben Maria Osterholt, de nieuwe coördinator K4C Kenia. Als Coördinator K4C Kenia ben ik verantwoordelijk voor het operationeel management van alle activiteiten van K4C in Kenia. Mijn achtergrond is behoorlijk divers. Ik heb psychologie gestudeerd, en ook kunstmatige intelligentie. Ik heb op IT afdelingen gewerkt, maar ook complexe projecten geleid in internationale setting, zowel in de commerciële als non-profit sector. Belangrijk in mijn aanpak is het motiveren van alle betrokken partijen. Flexibiliteit en beetje humor kan dan geen kwaad. Ook vind ik het leuk om kennis over te dragen aan anderen. Ik heb twee jaar in Oeganda (in Masaka) gewoond en lesgegeven aan jongeren met een lichamelijke beperking. Mijn binding met Afrika is altijd gebleven! Weer terug in Nederland ben ik bij Oikocredit gaan werken, een organisatie voor micro-kredieten in de derde wereld. Het idee dat je met geven niets oplost, dat je mensen het beste kan helpen door ook van hen een inzet te verwachten, sprak me hier erg aan. Bij Knowledge for Children zie ik dat terug in het co-investment principe.” Vrijwillig Bestuur

Henk Gritter Voorzitter

bestuur@knowledgeforchildren.org

“Ik denk dat de organisatie op de lange termijn een blijvende invloed kan hebben op het onderwijs van de kinderen. De waarde van Knowledge for Children zit niet alleen in het verschaffen van boeken. De echte waarde schuilt vooral in het kweken van commitment bij de plaatselijke bevolking, zodat scholing op duurzame wijze sterker wordt. Dat maakt de organisatie zo sterk. En ik ben blij dat ik me hiervoor mag inzetten vanuit het bestuur samen met iedereen die Knowledge for Children een warm hart toedraagt.” 

 

 


Aldert Gritter Financiën

 

“Mijn motivatie om bestuurslid te zijn bij KforC is dat ik graag een bijdrage lever om mensen in Afrika een beter bestaan te geven. Fundamenteel daarvoor is om de onderwijsmogelijkheden structureel te verbeteren. Hier zet KforC zich voor in. Om ook op langere termijn effect te bereiken is het samen investeren essentieel.” 

 


Michiel van Aarnhem Secretaris

“De belangrijkste ontwikkelingsuitdagingen van deze tijd liggen in Afrika. Met de Sustainable Development Agenda (SDG) heeft de internationale gemeenschap goede stappen gezet en zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Maar deze moeten lokaal worden gerealiseerd en daarvoor zet K4C zich in. Als nieuw bestuurslid wil ik me inzetten voor de missie om ‘alle kinderen in Afrika van goed onderwijs te voorzien’. Uniek aan K4C is het co-investment model en samen met de andere bestuursleden wil ik dit model verder ontwikkelen en breder verspreiden.” 

 


Wilfred Kiekebelt

” In de zomer van 2020 ben ik toegetreden tot het bestuur van Knowledge for Children. Door de inzet van mijn kennis en kunde wil ik op mijn manier bijdragen aan het verbeteren van de uitgangspositie van kinderen in de wereld.

Door mijn ervaring in de onderwijswereld is het voor mij klip en klaar geworden dat dat de basis van een functionerende maatschappij grotendeels ligt bij de toegang tot, en het niveau van, het onderwijs. Wanneer een (lokale) overheid deze taak niet kan oppakken dan is het zaak dat er partijen zijn die dit wel helpen organiseren. 

Het vergroten van de bereikbaarheid van onderwijs in Afrikaanse landen is een uitdaging. Veel kinderen hebben geen of hele beperkte toegang tot (goed) onderwijs. Op basis van mijn eigen ervaringen kan ik zeggen dat, net als in ons eigen land, het leveren van alleen materiaal niet voldoende is. Daar is echt meer voor nodig! 

K4C heeft die brede aanpak en visie. Het co investment model ligt mij na aan het hart en is de reden waarom ik mij aan de organisatie heb verbonden. Mensen zelfstandiger maken zodat men op een duurzame manier zelf de regie kan nemen over de toekomst.

Als nieuw bestuurslid wil ik graag mijn commerciële kennis inzetten om K4C in staat te stellen de benodigde middelen te verwerven waarmee het co-investment model verder uitgerold kan worden.” 


Lebinh Luc

“Dat we iedereen in armoede kunnen helpen is een utopie gebleken. Niets doen is geen optie. Ik geloof in de kracht van onderwijs als fundament om kinderen in armoede een ander perspectief te bieden. En daarmee de samenleving waarin zij deelnemen. Met onderwijs kan de cirkel van armoede worden doorbroken. Vooral als dit op lokaal niveau wordt gesteund, door middel van co-funding, en aangepakt door leiderschapsprogramma’s voor de leraren van de leiders van de toekomst. Knowledge for Children gaat en staat hiervoor. Het zorgt ervoor dat vele kinderen toegang krijgen tot kwalitatief goed onderwijs. De eerste stap naar sociale inclusie en een betere toekomst. Daar zet ik me graag voor in.”


Melle Tiel Groenestege

“Ik ben ervan overtuigd dat ontwikkeling en vooruitgang in opkomende markten alleen mogelijk is wanneer dit gedragen wordt door lokale gemeenschappen. Dit vereist dat mensen over de vaardigheden en middelen beschikken om hun eigen levensdoelen te realiseren. Het ontwikkelen van deze vaardigheden begint met goed onderwijs. 260 miljoen kinderen – één op de vijf – hebben echter geen toegang tot een school. Kinderen die wel naar school gaan hebben vaak te maken met een gebrek aan goede leraren en voorzieningen. Ik geloof dat we met Knowledge for Children een groot verschil kunnen maken, door gemeenschappen te ondersteunen bij het succesvol opzetten en runnen van hun eigen scholen. In mijn werk houd ik mij bezig met het zoeken naar de balans tussen commerciële belangen enerzijds en ontwikkelingsdoelen van de overheid anderzijds. Ik kijk ernaar uit deze ervaring in te zetten voor Knowledge for Children, zodat we als organisatie kunnen groeien en kinderen samen met hun gemeenschap perspectief kunnen bieden op een mooie toekomst.”In Nederland werken wij verder met meerdere vrijwilligers op het gebied van fondsenwerven, communicatie en evenementen.


Oeganda

Disan Kasozi Country Director 

uganda@knowledgeforchildren.org

Mary Frederis Nankya Programma Manager Schoolbooks

Nandege Mastulah Programma Manager Quality Education

Ismael Lusiba Program manager Leadership

Mukwaya Jannifer Assistant sensitization officer

De trainingen voor de leraren worden uitgevoerd door een team van 5 teacher trainers. Daarnaast wordt in Oeganda gewerkt met een team van 5 vrijwilligers die het team ondersteunen in haar
activiteiten.

Bestuur (Vrijwillig):

Caphas Mugabi Voorzitter

Rev Benon Tebasoboke Programma’s

Kakaire Chris Financiën

 

 

 


Kenia

Maria Osterholt  Coordinator Kenia


Kameroen

teamfoto_Kameroen_2015Divine Maimo Shiynyuy  Country Director

cameroon@knowledgeforchildren.org

 

Bestuur (Vrijwillig):

Kimah Constantine Bimela Voorzitter

Hedwig Vinyo Vice Voorzitter

Njobati Frederick Fondzenyu Financiën

Erelid / Oprichter Maimo Jacob Shiynyuy 

De activiteiten van ons 3 stappen model zijn in Kameroen gestaakt per juli 2018 in verband met de politieke crisis waar het land zich in bevindt. Kinderen gaan helaas op dit moment niet naar school waardoor ons programma niet mogelijk is. We onderhouden nauw contact met de Country Director en het bestuur om een doorstart van onze organisatie mogelijk te maken op het moment dat de rust in Kameroen is teruggekeerd en kinderen weer naar school gaan.