Ons Team

Knowledge for Children Nederland heeft een vrijwillig bestuur net als Knowledge for Children Oeganda en Knowledge for Children Kameroen. Alle 3 organisaties zijn zelfstandig, maar volgen hetzelfde drie-stappen-model en hebben dezelfde (co-investing) aanpak.

Nederland             

Medewerkers   


 Arnold Roozenbeek –  Oprichter & Adviseur

arnold@knowledgeforchildren.org

Pasfoto_Arnold_Aug2015

“In 2005 ben ik met Maimo Jacob in Kameroen begonnen. Onze ervaringen hebben we meegenomen bij de start in Oeganda begin 2013. Het 3 stappenplan met Co-investing concept en het leiderschapsmodel is verder uitgewerkt in Oeganda en Kenia en het blijkt nog beter te werken dan in Kameroen. Ik ben heel erg blij met de duurzame resultaten die we in Kameroen, Oeganda en Kenia bereiken. Dit alles samen met mede oprichters Maimo Jacob en Caphas Mugabi en hun teams. Het is heel mooi en inspirerend als je samen met deze Afrikaanse mensen dezelfde droom nastreeft en elkaar daarin ook goed aanvoelt, aanvult en culturen combineert. Dit verbindt ons. Deze verbinding is er ook als je de inspirerende en krachtige oogopslag van ouders, kinderen en leraren meemaakt als wij met boeken of een ander programma op hun scholen komen. Woorden heb je dan niet nodig om de belangrijke impact te kunnen voelen en ervaren”.


Ties Obers – Directeur

info@knowledgeforchildren.org

“Sinds 2015 ben ik maandelijks donateur van Knowledge for Children. Het Co-Investing concept, waarbij de lokale communities zich inspannen om de scholen te verbeteren en steun in de rug krijgen vanuit Nederland is dé manier om duurzame impact te realiseren.
Nadat ik 2010 3 maanden op de St. Cecilia Primary School in Oeganda heb meegelopen is mijn wereldbeeld totaal veranderd. De vriendelijkheid, ondernemingszin en ambitie van de Oegandezen zullen mij altijd bijblijven, evenals de ongelijkheid in de wereld.
Omdat de middelen in Oeganda simpelweg beperkt zijn is het moeilijk om te investeren in Onderwijs, daar kunnen wij vanuit Nederland aan bijdragen!
Ik ben trots dat ik mij sinds 2022 in mag zetten voor Knowledge for Children in Nederland, om zo de Afrikaanse partners te faciliteren hun impact te maken.”


Vrijwillig Bestuur

Aldert Gritter 

Bestuurslid

“Mijn motivatie om bestuurslid te zijn bij KforC is dat ik graag een bijdrage lever om mensen in Afrika een beter bestaan te geven. Fundamenteel daarvoor is om de onderwijsmogelijkheden structureel te verbeteren. Hier zet KforC zich voor in. Om ook op langere termijn effect te bereiken is het samen investeren essentieel.” 


Melle Tiel Groenestege

Bestuurslid

“Ik ben ervan overtuigd dat ontwikkeling en vooruitgang in opkomende markten alleen mogelijk is wanneer dit gedragen wordt door lokale gemeenschappen. Dit vereist dat mensen over de vaardigheden en middelen beschikken om hun eigen levensdoelen te realiseren. Het ontwikkelen van deze vaardigheden begint met goed onderwijs. 260 miljoen kinderen – één op de vijf – hebben echter geen toegang tot een school. Kinderen die wel naar school gaan hebben vaak te maken met een gebrek aan goede leraren en voorzieningen. Ik geloof dat we met Knowledge for Children een groot verschil kunnen maken, door gemeenschappen te ondersteunen bij het succesvol opzetten en runnen van hun eigen scholen. In mijn werk houd ik mij bezig met het zoeken naar de balans tussen commerciële belangen enerzijds en ontwikkelingsdoelen van de overheid anderzijds. Ik zet deze ervaring graag in voor Knowledge for Children, zodat we als organisatie kunnen groeien en kinderen samen met hun gemeenschap perspectief kunnen bieden op een mooie toekomst.”


Marc Vooges

Bestuurslid

“Mijn jarenlange ervaring met projecten in Afrikaanse landen, waarbij we jeugd een opleiding gaven en hen hielpen met hun eerste schreden op het ondernemerspad, verwacht ik goed te kunnen gebruiken in mijn rol als bestuurslid bij Knowledge for Children. Scholing op heel veel gebieden is ontzettend waardevol voor de ontwikkeling van een land. 
In Nederland zetten we ons in om meer fondsen te verwerven, zodat nog veel meer kinderen in Afrika een waardevolle toekomst tegemoet gaan. Alle hulp is welkom, dus heeft u een idee, schroom niet ons te benaderen.”

In Nederland werken wij verder met meerdere vrijwilligers op het gebied van fondsenwerven, communicatie en evenementen.


Oeganda

Disan Kasozi Country Director 

Nandege Mastulah Programma Manager Reading Culture

Ismael Lusiba Program manager Leadership

Peruth Chakuwaire Local Fundraising and Reporting

De trainingen voor de leraren worden uitgevoerd door een team van  teacher trainers. Daarnaast wordt in Oeganda gewerkt met een team van 3 vrijwilligers die het team ondersteunen in haar
activiteiten.

Bestuur (Vrijwillig):

Caphas Mugabi Voorzitter

Rev Benon Tebasoboke Programma’s

Kakaire Chris Financiën


Kameroen

teamfoto_Kameroen_2015Divine Maimo Shiynyuy  Country Director

Bestuur (Vrijwillig):

Kimah Constantine Bimela Voorzitter

Hedwig Vinyo Vice Voorzitter

Njobati Frederick Fondzenyu Financiën

Erelid / Oprichter Maimo Jacob Shiynyuy 

De activiteiten van ons 3 stappen model zijn in Kameroen gestaakt per juli 2018 in verband met de politieke crisis waar het land zich in bevindt. Kinderen gaan helaas op dit moment niet naar school waardoor ons programma niet mogelijk is. We onderhouden nauw contact met de Country Director en het bestuur om een doorstart van onze organisatie mogelijk te maken op het moment dat de rust in Kameroen is teruggekeerd en kinderen weer naar school gaan.