Luh

Geadopteerd

Studenten:
Boeken:

250 studenten
1164 boeken

Deze openbare school heeft het programma in 2014 succesvol afgesloten. De ouders van de school hebben hierbij de steun gekregen van SMQ BV uit Nederland. De directeur geeft aan dat kinderen nu beter kunnen lezen en de teksten beter kunnen begrijpen, ook door de plaatjes in de boeken.