Mbontsem

Geadopteerd

Studenten:
Boeken:

290 studenten
837 boeken

Deze katholieke basisschool wordt gesteund door XS205 BV uit Nederland. Door hun bijdrage en de lokale bijdrage van de ouders in de school en de lokale kerk hebben zij schoolboeken voor alle klassen tot hun beschikking. De kinderen kunnen in tweetallen samen aan een tafeltje leren uit een boek.