Landen

Knowledge for Children werkt in Kameroen, Oeganda en Kenia met een 3 stappen model van opeenvolgende programma’s voor 3 jaar aan duurzaam basisonderwijs.

Het is bij Knowledge for Children mogelijk voor iedereen om op verschillende manieren een school te adopteren. Of om in onze termen te blijven samen met de Oegandese, Kameroenese of Keniaanse school op een gelijkwaardige manier hun onderwijs mogelijk te maken waarna ze het vervolgens zelfstandig kunnen continueren.

Hieronder staat een overzicht van de al geadopteerde en nog te adopteren scholen. Wij hebben scholen die verschillend zijn in omvang en kosten per adoptie:

  • Grote scholen : Ongeveer 750 kinderen, gemiddeld €7.500 per jaar en €22.500 voor 3 jaar.
  • Middel scholen : Ongeveer 500 kinderen, gemiddeld €5.000 per jaar en €15.000 voor 3 jaar.
  • Kleine scholen: Ongeveer 250 kinderen, gemiddeld €2.500 per jaar en €7.500 voor 3 jaar
  • Alleen het boekenprogramma op een kleine school: gemiddeld €1.000 per jaar en €3.000 voor 3 jaar.

Verschil in kosten per school is gebaseerd op het verschillend aantal kinderen per school.

Voor slechts €3.000 ben je dus al partner van een school. Dat is gemiddeld €1.000 per jaar. Dit betekend dat je met 10 mensen voor €8.50 per maand al een school kunt adopteren! Je krijgt bij een adoptie elk jaar een overzicht van de voortgang op de school en een persoonlijk bericht van het hoofd van de school en de ouderorganisatie. Je kunt ook via de site de ontwikkelingen van de school blijven volgen!

Verschillende vriendengroepen, families en bedrijven hebben dit al gedaan, zie de Onderwijskundige studiegroep uit Utrecht, deze Kaartclub en de bedrijven AMI Consultancy en LPL Coaching.

Wil je nu direct een school adopteren of hieraan bijdragen, mail dan naar info@knowledgeforchildren.org. Wil je eerst nog even overleggen binnen je vriendengroep, familie of met je collega’s kun je via dit aanmeldingsformulier een school adopteren.

 

Scholen uit Kameroen

In Kameroen heerst momenteel een burgeroorlog waardoor alle scholen in het Engelstalige gedeelte (waar K4C actief is) gesloten zijn. Op scholen moet er van de overheid verplicht Franse les gegeven worden, de Engelstalige separatisten zijn het daar niet mee eens. Hierdoor zijn scholen in een zeer kwetsbare positie gekomen en ..

Mbontsem

Geadopteerd

Deze katholieke basisschool wordt gesteund door XS205 BV uit Nederland. Door hun bijdrage en de lokale bijdrage van de ouders in de school en de lokale kerk hebben zij schoolboeken voor alle klassen tot hun beschikking. De kinderen kunnen in tweetallen samen aan een tafeltje leren uit een boek.

Studenten:
Boeken:

290 studenten
837 boeken

Meer over deze school >
Meer scholen uit Kameroen >

Scholen uit Oeganda

In Oeganda zijn er veel scholen die geadopteerd kunnen worden, er zijn meer scholen die aan het K4C programma willen meedoen dan nu (financieel) mogelijk is. Onderstaande scholen zijn ter illustratie, het zijn voorbeelden van scholen die inmiddels meedoen in het K4C programma. Het is niet mogelijk om zelf een ..

Wadduduma

Geadopteerd

Deze kleine school in het rurale gebied heeft een directeur die de school erg professioneel aanstuurt. Hiermee wordt de bijdrage die de school zelf doet meer gegarandeerd, zodat zij de boeken ook echt ontvangen.

 

Studenten:
Boeken:

142 studenten
116 boeken

Meer over deze school >

Mabanda Infant

Nog te adopteren

Dit is één van de weinige privéscholen in het programma, dit is een school opgestart is en betaald wordt door de ouders in de gemeenschap. In de school zijn heel weinig schoolmaterialen, maar de leraren zijn erg actief en de gemeenschap weet hoe zij zelf kunnen bijdragen.

Studenten:
Boeken:

160 studenten
258 boeken

Meer over deze school >
Meer scholen uit Oeganda >